Laman Web Rasmi

NISAB 2017

 RM 13,600.00

PUNGUTAN JANUARI-JUN 2017

RM 28,742,745.18

AGIHAN JANUARI-JUN 2017

RM 34,198,843.07

ZAKAT PENGGAJIAN

:: Pengiraan Zakat Pengajian

ZAKAT PENGGAJIAN TAHUN

NAMA PEMBAYAR:
JABATAN / SYARIKAT:
 
[A] Jumlah penggajian setahun daripada semua sumber: RM
[B] Tolakan yang dibenarkan setahun oleh syarak  
  B.1 DIRI   RM  
  B.2 ISTERI RM 3000.00 X orang RM  
  B.3 ANAK RM 1000.00 X orang RM  
  B.4 PEMBERIAN KEPADA IBU BAPA RM X 12 RM  
  B.5 CARUMAN KWSP RM X 12 RM  
  B.6 CARUMAN KEPADA ORGANISASI YANG MEMBAYAR ZAKAT
(Contohnya: Lembaga Tabung Haji)
RM X 12 RM  
[C] Jumlah tolakan yang dibenarkan setahun (B.1 hingga B.6)   RM
[D] Baki gaji bersih yang layak di Zakat [A] tolak [C]   RM
[E] Zakat yang perlu dibayar [D] darab 2.577%   RM
[F] Jumlah potongan sebulan [E] bahagi 12 bulan   RM
  Nisab   RM  
 

ZAKAT PENGGAJIAN TAHUN

NAMA PEMBAYAR:
JABATAN / SYARIKAT:
 
[A] Jumlah penggajian setahun daripada semua sumber: RM
[B] Tolakan yang dibenarkan setahun oleh syarak  
  B.1 DIRI   RM  
  B.2 ISTERI RM 3000.00 X orang RM  
  B.3 ANAK RM 1000.00 X orang RM  
  B.4 PEMBERIAN KEPADA IBU BAPA RM sebulan X 12 RM  
  B.5 CARUMAN KWSP   RM  
  B.6 CARUMAN KEPADA ORGANISASI YANG MEMBAYAR ZAKAT
(Contohnya: Lembaga Tabung Haji)
  RM  
[C] Jumlah tolakan yang dibenarkan setahun (B.1 hingga B.6)   RM
[D] Baki gaji bersih yang layak di Zakat [A] tolak [C]
RM
[E] Zakat yang perlu dibayar [D] darab 2.577%   RM
[F] Jumlah potongan sebulan [E] bahagi 12 bulan   RM
  Nisab   RM  
         

HARGA EMAS & PERAK SEMASA

HARGA PASARAN

EMAS : RM 170.00

PERAK : RM 2.70

Tarikh Kemaskini : 13/09/2017