Laman Web Rasmi

NISAB 2017

 RM 13,600.00

PUNGUTAN JANUARI-JUN 2017

RM 28,742,745.18

AGIHAN JANUARI-JUN 2017

RM 34,198,843.07

Pengertian Zakat Harta

 • Zakat Harta adalah merupakan harta yang diperolehi secara halal dan dimiliki oleh seorang muslim adalah perlu ditadbir dengan baik dan wajib dizakatkan bagi membantu orang yang kurang berkemampuan.
 • Antara Zakat Harta
 1.  Emas & Perak
 2.  Perniagaan
 3.  Binatang Ternakan
 4.  Pertanian
 5.  Wang Simpanan
 6.  Saham/Bon
 7.  KWSP / LTAT
 8.  Pendapatan / Gajian

Syarat Wajib Zakat Harta

 • Islam
 • Merdeka
 • Sempurna Milik
 • Cukup Nisab
 • Cukup Haul

HARGA EMAS & PERAK SEMASA

HARGA PASARAN

EMAS : RM 170.00

PERAK : RM 2.70

Tarikh Kemaskini : 13/09/2017

WAKTU SOLAT